Home » Boeken tips » 1000 jaar Sinterklaas

1000 jaar Sinterklaas (Peter van Trigt)

100jaar.png

Namens de Uitgever:

Journalist Peter van Trigt verzamelt al meer dan 30 jaar afbeeldingen en prentbriefkaarten van Sinterklaas en zijn knecht en bestudeert de historische achtergronden van het Sinterklaasfeest.

In dit boek zet hij alle historische feiten op een rij. Het boek 1000 jaar Sinterklaas gaat in eerste instantie over de herkomst en ontwikkeling van de Sint-figuur. Maar als je over de Sint spreekt, kun je niet om zijn zwarte knecht heen. Vanwege de huidige discussie over Zwarte Piet hebben wij in eerste instantie getwijfeld of we dit boek wel moesten uitgeven.

We hebben besloten het toch te doen omdat we vinden dat dit boek een positieve bijdrage kan leveren aan het maatschappelijk debat, dat helaas zelden op basis van argumenten wordt gevoerd. Het onderzoek van Van Trigt toont aan dat er geen directe relatie kan worden gelegd met het slavernijverleden, maar ook dat Zwarte Piet geen typisch Hollandse traditie is. In het verleden was de zwarte knecht ook duivel, zwerver of schoorsteenveger. Pas vanaf de tweede helft van de vorige eeuw kreeg hij steeds meer uiterlijke kenmerken die discriminerend en kwetsend zijn voor een deel van onze bevolking.

Laten we daarom op basis van het onderzoek van Van Trigt verstandige keuzes maken waardoor het Sinterklaasfeest een feest van en voor alle Nederlanders blijft.

Ron Smit,
Uitgever

Inhoud:

Sint-Nicolaas is zo oud als de weg naar Kralingen. Toch gek dat we dan zo weinig van hem weten, terwijl Sinterklaas ons belangrijkste feest is. Vast staat in elk geval dat het een traditie is die grotendeels naar eigen inzicht kan worden ingevuld. Het enige wat je nodig hebt is een Sint en een knecht. Een andere ongeschreven wet is, dat Sint op een bisschop lijkt en de knecht…Ja, waar moet die eigenlijk op lijken?

Dit boek vertelt over de oorsprong van het feest, zo rond het jaar 1000. Dan al wordt de heilige gekoppeld aan het kleine kind. Je kon hem vragen om een kinderzegen en hij hielp je bij een zware bevalling. Later zorgde hij ervoor dat je kinderen aan de man of de vrouw kwamen. Kortom, een heilige voor het leven. Sint-Nicolaas, die zelf een modelleerling was geweest, beschermde ook de kloosterlingen. Via hen verscheen hij kort na 1100 op het toneel en vanaf 1300 op straat. Dat was ook het moment dat de Sint de geheimzinnige brenger van de geschenken werd, terwijl die traditie waarschijnlijk al veel ouder was.

In Sints schaduw loerde steeds een demon, een duistere gezel. Tegenover de heilige was deze demon echter machteloos. Dat kon iedereen met eigen ogen zien. Want waar Sint optrad, werd hij namelijk begeleid door een of meerdere zwarte knechten met een roe en een ketting. Die ketting stond voor het geknechte, oftewel het: onderworpen kwaad. De roe was voor wie niet wilde luisteren naar zijn opvoeders.

Rond 1600 verdween Sint langzaamaan uit beeld. Als heilige was hij niet langer welkom in domineesland. De cadeautjes en het sinterklaaslekkers bleven echter komen, terwijl de zwarte knecht nooit ver weg was. Pas kort voor 1840 kwam de goede bisschop zelf opnieuw in beeld. Dat mag gerust een wonder heten. Hoe? Dat lees je in dit boek. Evenals het antwoord op de vraag of Piet nu wel of niet zwart mag/moet zijn.

Bestel hier het boek!