Home » Boeken tips » Sint van A tot Z

Sint van A tot Z 

Zwarte Sinterklazen

Overal in Europa is Zwarte Piet geen Afrikaan. Hij komt er niet door de schoorsteen, maar heeft zichzelf pikzwart gemaakt met roet. Journalist, theater- en televisiemaker Arnold-Jan Scheer (Showroom, Paradijsvogels) maakt sinds dertig jaar reizen naar veelal onbekende Sinterklaasvieringen in alle uithoeken van Europa en doet onderzoek naar de wortels van deze rituelen. Verene Shepherd, voorzitster van een werkgroep van de VN, zei najaar 2013 dat het Nederlandse Sinterklaasfeest een terugkeer naar het kolonialisme is. Ze ontketende wereldwijd een storm aan reacties. CNN, Al Jazeera en de BBC stuurden hun verslaggevers. The Washington Post meende dat Nederland een racistisch land is. Discussieaanjager/activist Quincy Gario, stelde dat wie zijn gezicht zwart schminkt, een racist is. Tijdens de landelijke intocht liepen bewapende Pieten in kogelvrij vest mee. De bisschop werd in Zoetermeer met stenen bekogeld. Scheer voert de lezer aan de hand van feiten terug naar de diepere lagen van het feest. Uit zijn onderhoudende reisverslagen blijkt dat het optreden van Zwarte Piet in een oeroude traditie staat, waarbij het pikzwart maken van het gezicht een essentieel onderdeel is van gebruiken die tot op de dag van vandaag op een veelheid van plekken in Europa jaarlijks plaatsvinden, met sporen tot in Iran en India. Sinterklaasfeesten zijn levende riten die eerder in de Unesco-lijst van het Immateriële Werelderfgoed van de mensheid horen dan dat ze gecensureerd mogen worden.

HET GEHEIM VAN DE ZWARTE SINTERKLAZEN

Het Sinterklaas Boek  

Het Sinterklaas Boek vertelt het verhaal van 17 eeuwen geschiedenis van dit volksfeest: van de heilige bisschop Sint-Nicolaas, via onze eigen Sinterklaas tot de Amerikaanse Santa Claus. In een aantrekkelijke mix van beeld en tekst worden alle aspecten van het Sinterklaasfeest beschreven. Eugenie Boer en John Helsloot vertellen over het ontstaan van de tradities, de glorietijd van de heilige en de bedreigingen die het feest gekend heeft. Bovendien heeft het boek een voorwoord van Sinterklaas zelf.Het Sinterklaas Boek vertelt onder andere over legendes rondom de goedheiligman, zijn jaarlijkse intocht in Nederland, Pakjesavond en de commercialisering van het volksfeest. Vieringen uit het verre en nabije verleden, in huiselijke en openbare sfeer worden op herkenbare, ontroerende en humoristische wijze in beeld gebracht. Kortom, dit boek is het perfecte Sinterklaascadeau.

Sinterklaas bestaat  

Een primeur: voor het eerst na vijfentwintig jaar kan Bram van der Vlugt vrijuit spreken over de geheimen van Sinterklaas, met wie hij al zijn leven lang een innig contact onderhoudt.

In 1986 mocht Van der Vlugt voor het eerst de functie vervullen van ‘vaste raadgever van Sinterklaas in televisieaangelegenheden', zoals hij het zelf noemt. En hij heeft dat werk al die jaren met ongelooflijk veel plezier gedaan, tot en met 2010. Niet alleen bij de Intocht en het Sinterklaasjournaal, maar ook in De Club van Sinterklaas, Ik hou van Holland, de programma's van Paul de Leeuw, in de Jaarbeurs en Ahoy, waar eigenlijk niet. Een keer of dertig per jaar is hij ‘achter de baard gekropen', dus zeker 750 keer in totaal.

In dit boek komt onze Sinterklaastraditie in al zijn rijkdom en variatie voorbij: van de Goedheiligman uit vervlogen tijden tot de Sinterklaas die Van der Vlugt zelf maar al te goed kent. Het staat vol met kleurrijke foto's die hij stuk voor stuk van deskundig en eigenwijs ironisch commentaar heeft voorzien. Sja, je bent klazoloog of je bent 't niet.

De Rijmpiet dichtte zich te pletter 

Dit boek is de neerslag van een onderzoek naar de inhoud van sinterklaasgedichten op grond van 952 mij toegezonden gedichten, aangevuld met 48 van het internet.Het boek geeft antwoord op de volgende vragen. Waar gaat die sinterklaaspoëzie eigenlijk over? Welke cadeautjes zitten erbij? Zijn surprises nog in zwang? Hoe wordt er gerijmd en is er opmerkelijk taalgebruik? Sinds wanneer worden er sinterklaasgedichten gemaakt en wijkt de inhoud van vroegere gedichten af van de huidige? Er wordt bovendien een vergelijking getrokken met een soortgelijk onderzoek van zo’n kleine dertig jaar geleden. Van collega-dichters kun je leren. Vandaar dat er in dit boek ook een aantal rijmtips te vinden zijn.

 

Meer informatie over het boek vindt u op www.sinterklaasgedichten-boek.blogspot.nl

Zwarte Piet: discriminerend of fascinerend?  

Is Zwarte Piet een in essentie racistisch fenomeen? Met deze moderne, tegenwoordig vaak gestelde vraag in het achterhoofd neemt Marcel Bas ons mee naar de nog versluierd aanwezige wereld van uitbundige volksrituelen en voorchristelijke griezels. Want anders dan de moderne zwarte-pietcritici plegen te doen, zal Bas de lezer niet met de historische Zwarte Piet laten kennismaken door zijn oorsprong te laten beginnen met de in de negentiende eeuw afgeschafte slavernij. Nee, we gaan veel verder terug; de lezer zal merken dat Zwarte Piet veel ouder is dan de V.O.C. of de kolonisering. Lang voordat onze voorouders zwarte mensen hadden gezien – nog voordat zij tot het christendom bekeerd waren - doolden er elk jaar in december al zwarte pieten rond in onze folklore. En niet alleen in onze folklore: op vele plekken in Europa tre?en we bizarre resten aan van de voorouders van Zwarte Piet. Stukje bij beetje beantwoordt Europa’s kleurrijke verleden de vraag of Zwarte Piet racistisch is of niet.

http://www.roepstem.net/zwarte-piet-discriminerend-of-fascinerend.html