Home » Sint-Nicolaas kerken » Amsterdam (1)

Amsterdam: Oude Kerk

De_Oude_kerk_Amsterdam-1.jpg

Oude Kerk

Op 17 september 1306 wijdde de Bisschop van Utrecht de kerk aan Sint Nicolaas en daarmee kreeg de kerk ook naam van deze beschermheilige van de zeelieden. Zo'n honderd jaar later was het aantal inwoners enorm gegroeid en verrees er een nieuwe kerk aan de Dam: De Nieuwe Kerk. In de volksmond kreeg de Sint-Nicolaaskerk daarmee vanzelf de naam Oude Kerk.

 

St. Nicolaas hoog tegen het gewelf van de Oude Kerk

Wie omhoog kijkt in de kerk, ziet boven op het gewelf ronde versieringen. Het zijn gewelfschotels met daarop meestal heiligen afgebeeld. Sint-Nicolaas, de beschermheilige van De Oude Kerk, is vaak afgebeeld. De schotels werden net als de schilderingen vaak geschonken door voorname burgers, bestuurders, gilden of schutterijen. Sint Joris was geliefd bij de schutters en is daarom vaak afgebeeld.

Glas-in-lood raam

De_Oude_kerk_AmsterdamSt_Nicolaas.jpg

Loterijprent uit 1558

Deze prent werd in 1558 gemaakt om geld in te verzamelen voor de verhoging van het koor van de Oude Kerk. Op de prent is de bouw in volle gang, terwijl St. nicolaas vanuit de hemeleen oogje in het zeil houdt. Getuige de geldzakken in de kelder, verwachte men een grote opbrengst van de verkoop van de prent en de bijbehorende loterij.

Grote of Vater-Müller orgel

Dit orgel werd tussen 1724 en 1726 gebouwd door Christiaan Vater. Vater, die tevens organist was, had gedurende de jaren 1697-1702 gewerkt in de werkplaats van Arp Schnitger in Hamburg en aldus werd het 45 registers tellende Oude Kerksorgel vervaardigd in de Noord-Duitse barokstijl.

Prent (1534): Processie met een St. Nicolaas Beeld te Amsterdam 

Sint_Nicolaas_beeld_De_Oude_kerk.jpg

Meer info. Oude Kerk www.oudekerk.nl / Prent Processie: www.rijksmuseum.nl