Home » Sint Nicolaasfeest kenmerken » Geschenken geven

Geschenken / presentjes geven

1788 

Marinet, J.F., Berg van den, A. (1788). “Geschenk voor de jeugd” (pagina 176 t/m 179). Johannes Allart (Amsterdam) 9 maart 2016


“Kinders! gy zyt zo bly met uw Sint Nikolaas Prezenten, gie gy gister van uwe goede Grootmama ontvangen hebt, maar weet gy wel, wat dat is Sint Nikolaas, en van waar het gebruik van Prezenten kome?”

“En wat is er uit het een en ander daarna voorgesprooten? De gewoonte, dat de zoete kinders, op den vyfden December, ’s avonds, hunne schoenen vóór het bed hunner ouderen en vrienden zetten, om er wat lekkers in te krygen: wat men vertelt hun, dat Sint Nikolaas, ’s nagts, op een paardje door den schoorsteen komt inryden, om hun dat te brengen.”

“In Braband verneemt men, op den zesden December, nog eene andere vertooning, die u zal doen lachen. By helderen dag rydt een Man, in het wit gekleed, en zeer fraai versierd, te paard door de straaten der Steden. Wanneer hy aankomt, vliegen alle kinders naar de deur, plaatzen zich op de stoep, en bedanken deezen Man, die Sint Nikolaas verbeeldt, met groetenissen, neerbuigingen, handgeklap en toejuchingen, voor de gebragte gechenken.”

Voor meer oude bronnen omtrent geschenken geven, betrekking hebbend op Nederland klik hier

1805 - St. Nicolaasavond, 5 december 

Bron afbeelding: www.beeldbank.amsterdam.nl

5 dec St Nicolaas . avond; "Als je nu maar een klijn stapje | oprijden wil dat kan ik er door."

Sint Nicolaasavond in de Kalverstraat. Een koets probeert zijn weg te vinden temidden van de vele voetgangers.

Schilder: Andriessen, Christiaan (1775-1846)

Advertentie uit 1779

Advertentie uit 1808

Advertentie uit 1825

Advertentie uit 1829

Bron advertenties: www.delpher.nl