Lekkernijen in oude bronnen - (literatuur)

Voor meer oude bronnen omtrent lekkernijen betrekking hebbend op Nederland, klik hier

1679

Hondius, Jacobus (1679). “Swart register van duysent sonden” (pagina 219). Gerardus Borstius (Amsterdam) 29 mei 2015


“464. Sondigen soodanige Ouders, die Ledematen zijnde/ nochtans op seeckere tijdt des jaers voor hare kleyne kinderen eenige snoeperijen/ wat poppegoet/ ende andere dingen die haer aengenaem zijn/ in de schoorsteen laten vallen/ of deselve des nachts in hare kleederen/ koussen en schoenen steecken/ ende dan des morgens hare kinderen een deel leugens wijs maecken van een seeckere paepsche sanct/ ghenaemt S. Claes/ seggende dat Sinter Claes dat gedaen heeft: ende maecken haer selven alsoo schuldigh aen die paepsche superstitis en afgoderye/ ende planten die hare kinderen in.”

1779

Joannes Francq van Berkhey (1779). “Gedichten, van Joannes le Francq van Berkhey” (pagina 175, 179, 232, 272, 302 en 303). F. de Kruyff (Amsterdam) 9 maart 2015 (NL)


“Ga, sprak hij, ô looze kinkel,
Loop, zoo ras gelijk een haas,
Naar een koek- of suikerwinkel,
Op de markt van Sint Niklaas!
Koop daar marsepeine ventjes,
Hartjes, mooi en fraai met goud,
Spekulatie, koek met krentjes, 
En zoo wat voor jong en oud:
Voor de Vrijers, een mooi meisje,
Geestig, aardig, netjes, jent;
Voor de Vrijsters, naar heus eischje,
Een galant, of stuks Student;”
“Ziet op Sint Niklaas Feest, hoe ’t zoete Kind zijn’ schoe
gevuld vindt met banket, het stoute met een roê.”

1814

Anoniem (1814). “Verzameling van aardige en het verstand opscherpende anekdoten. Een St. Nikolaas-geschenkje voor de jeugd.” (pagina I/II).  J. Hendriksen (Rotterdam) 18 augustus 2015


“St. Nikolaas is een plegtige en vrolijke dag voor de kinderen in ons vaderland. In Duitschalnd heeft men er, onzes bedunkens, eenen beteren dag voor, namelijk Kerstijd of den dag van Jezus geboorte. Dan bekomen de kleinen allerlei geschenkjes in lekkers, speelgoed, boekjes enz.

Bronnen 1679 - 1779 - 1814: www.sintzwartepiet.nl