Kostuum dl2  1993 - 2002

Het kostuum

VSB verwijst naar het fonds dat de mantel financierde, maar kan ook gelezen worden als.

Vir Sanctus Beatusque = Goed - Heilig - Man

Koorkap met schild

Het borduurwerk laat Sinterklaas zien op een koggeschip. Dit schip komt voor op het oudste zegel van de stad Amsterdam in combinatie met de drie boven elkaar liggende kruisen.

De sluiting

De sluiting van de mantel heeft een stadszegel en een anker. Nikolaas was patroonheilige van de stad en patroon van de zeelieden.

De kromstaf

De versiering van de staf heeft te maken met Nikolaas als patroonheilige van de koopmanstad Amsterdam

Foto's zonder 'watermerk'