Home » Sint Nicolaas - Amsterdam » Overige - St. Nicolaas A'dam

Overige - 'St. Nicolaas' Amsterdam

1886 - Nederlandsche Banketbakkers Vereniging 

Gespot - Nederlands Bakkerijmuseum Hattem


Vaandel van de Vereeniging van Kantoor-, Handel- en Winkelbedienden 

Datering: 1886 – 1906