Home » Sint Nicolaas weetjes » Reformatie

Reformatie

De protestantse reformatie was het zestiende-eeuwse schisma binnen het westerse christendom, dat ingezet werd door Maarten Luther, Johannes Calvijn en andere vroege protestanten. Het startpunt van de reformatie wordt traditioneel in 1517 gesitueerd, toen Maarten Luther volgens het verhaal zijn 95 stellingen ophing aan de deur van de Slotkerk te Wittenberg. Alleen is dit nooit echt gebeurd, hij heeft zijn stellingen gepubliceerd. En dankzij de boekdrukkunst is het daarna snel gegaan met de verspreiding van zijn ideeën. In zijn disputatio klaagt Luther de machtsmisbruiken van de clerus aan binnen de Rooms-Katholieke Kerk.
Voor de viering van het Sinterklaasfeest betekende dat de overheid op aandringen van strenge dominees probeerden het vieren van het Sinterklaasfeest te verbieden. Het feest was echter zo geliefd dat dit nooit is gelukt.

Dit kenmerk komt in de volgende bronnen en onderwerpen voor:

Teksten:

Tekstbron:

Illustraties:

Schilderijen: