Home » Zwarte Piet » Aan Nederland!

logo-5-1.jpg

Aan Nederland!

Wij van het Sint- en Pietengilde, ter behoud van het Sinterklaasfeest, hebben een welgemeend bericht voor u:

De laatste jaren en maanden heeft ons mooie feest ernstig onder vuur gelegen. De media heeft daar flink garen bij gesponnen en actiegroepen die strijden tegen racisme en discriminatie hebben er een podium door gekregen. Het was een harde, en bij tijd en wijle zeer lelijke strijd.

Hierdoor leek het feest haar glans te verliezen.

Wij hebben ons met hand en tand verzet tegen het onrecht betreffende de stereotypering die de figuur zwarte Piet wordt toebedeeld. Letterlijk krijgt zwarte piet de zwarte piet toegeschoven. Zelfs de politiek gelooft dat er reden is tot verandering en helpt daar graag aan mee door initiatiefnemers van verandering te faciliteren en soms ook partijen in Nederland aan te sporen tot verandering. Eigenlijk alleen maar, als enig overgebleven argument, omdat enkele personen in Nederland aangeven dat ze een naar gevoel hebben bij Zwarte piet. De reden wat dat gevoel van gekwetstheid bij hen veroorzaakt, en die vaak niets met Zwarte Piet te maken heeft, wordt daar eenvoudig bij genegeerd. Met als resultaat dat alle verzonnen "oplossingen" tot nu toe totaal zinloos zijn omdat tegenstanders die veranderingen niet accepteren (dit is in de media meerdere malen duidelijk gemaakt. En ook te lezen in dit onlangs geplaatste stukje van tegenstanders: http://nederlandwordtbeter.nl/schoorsteenpiet-is-niet-de-o…/
Feit is echter dat de politiek geen bepalende rol heeft in een traditie; die is en blijft van het volk.

Onze voorlopige conclusie is deze:

Zwarte Piet kan dus kwetsend zijn voor sommige mensen. Door hen wordt Zwarte Piet als een overblijfsel van het koloniaal verleden of slavernijtijd gezien. Of zij menen dat Zwarte Piet een persiflage is van de zwarte mens. Echter geldt dat zeker niet voor iedere donkere medemens. Een overgrote meerderheid van de donkere bevolking omarmt Zwarte Piet nog steeds met heel veel liefde. Als je je als Zwarte Piet verkleed, maak je je dus nergens schuldig aan. In sommige gevallen kan men dus echter wel aanstoot nemen aan je optreden als Zwarte Piet (denk daarbij bijvoorbeeld aan een combinatie van de vijf stereotyperingen). In het algemeen is dat echter zeker niet zo en zal dat op individuele basis bekeken en beoordeeld moeten worden.

NIEMAND kan en zal zwarte piet verbieden! Er is geen enkele regel of wetgeving die dat doet! Zwarte piet anno nu is een multi-taskende manager die zorgt dat het feest goed verloopt.

NIEMAND kan je verplichten om je anders dan de traditionele piet te schminken, in welke kleurstelling dan ook. Gebleken is dat het anders schminken (in kleuren of als roetvegen, met of zonder lippenstift) geen oplossing is en niet geaccepteerd wordt door tegenstanders, nutteloos dus!

Het is jammer te merken dat de NTR wel andersoortige Pieten in wil zetten, ook zij zouden moeten weten dat het zinloos is. Net als enkele regionale Sinterklaasproducties dat blind volgen. Ook in de nieuwe film van "De club van Sinterklaas" zijn onnodige aanpassingen gedaan aan het uiterlijk van Zwarte Piet, waarbij de figuur zelfs nog meer op een Negroïde figuur is gaan lijken. Angst en politieke correctheid winnen het hier van de traditie. Er wordt vaak gedacht dat Nederland vanwege die aanpassingen wel mee zal veranderen. We merken ook dat bij vertolkers van Zwarte Piet het eigen ego soms de boventoon voert. Enkele kiezen daarbij voor een (figuratie-)rol en (ook al claimen zij daarbij vaak zelf wel traditioneel te willen blijven) werken zo bewust mee aan een veranderingsproces dat door de NTR en Amsterdam ingezet werd .

Wij zien echter dat in het hele land, het Sinterklaasfeest gevierd wordt met een traditionele Zwarte Piet.

Scholen die onder druk van politieke correctheid kiezen voor "roetveegpieten" of claimen dat ze "de NTR volgen" mogen daarop zeker aangesproken worden! Als vader of moeder van (een) kind(eren) op een dergelijke school kun je verhaal gaan halen indien deze verandering opgelegd wordt aan de school. Je kunt daarbij eisen dat je kind vrijgesteld wordt om deze aanpassing bij te moeten wonen (via deze link kunt u een voorbeeldbrief downloaden waarin u dit verzoek bij de directie kunt indienen: http://www.sintenpietengilde.nl/Conceptbrief-Scholen.docx ). Je hebt het recht als ouder(s) om zelf te kiezen, welke vorm van de Nederlandse cultuur je je eigen kind(-eren) wilt meegeven. Daarbij is er GEEN regelgeving die verandering eist. Het College voor de rechten van de mens, waar deze schoolbesturen zich vaak op beroepen, hebben deze wens tot verandering absoluut niet uitgesproken. Indien schoolbesturen toch verandering opleggen aan hun scholen, dan komt die onnodige en zinloze verandering puur voor conto van dat schoolbestuur.

Ten slotte:

Het staat iedereen vrij zelf te bepalen hoe hij of zij het feest viert, dus ook de vertolkers! Je levert dan ook geen positieve bijdrage aan de maatschappelijke discussie door de traditie op andere wijze te vieren dan op dit moment gewoon nog algemeen geaccepteerd is met een traditionele Zwarte Piet.

Alle aanpassingen, hoe goed bedoeld ook, hebben totaal geen effect op de discussie en de strijd tegen Zwarte Piet. De tegenstanders streven hele andere doelen na en zullen met geen enkele aanpassing akkoord gaan.

Voor iedereen geldt daarom: Wees een trotse Piet en voer je spel uit naar eer en geweten. Jullie zijn er tenslotte voor de allerkleinstenWij van het Sint- en Pietengilde, ter behoud van het Sinterklaasfeest, hebben een welgemeend bericht voor u:

De laatste jaren en maanden heeft ons mooie feest ernstig onder vuur gelegen. De media heeft daar flink garen bij gesponnen en actiegroepen die strijden tegen racisme en discriminatie hebben er een podium door gekregen. Het was een harde, en bij tijd en wijle zeer lelijke strijd.

Hierdoor leek het feest haar glans te verliezen.

Wij hebben ons met hand en tand verzet tegen het onrecht betreffende de stereotypering die de figuur zwarte Piet wordt toebedeeld. Letterlijk krijgt zwarte piet de zwarte piet toegeschoven. Zelfs de politiek gelooft dat er reden is tot verandering en helpt daar graag aan mee door initiatiefnemers van verandering te faciliteren en soms ook partijen in Nederland aan te sporen tot verandering. Eigenlijk alleen maar, als enig overgebleven argument, omdat enkele personen in Nederland aangeven dat ze een naar gevoel hebben bij Zwarte piet. De reden wat dat gevoel van gekwetstheid bij hen veroorzaakt, en die vaak niets met Zwarte Piet te maken heeft, wordt daar eenvoudig bij genegeerd. Met als resultaat dat alle verzonnen "oplossingen" tot nu toe totaal zinloos zijn omdat tegenstanders die veranderingen niet accepteren (dit is in de media meerdere malen duidelijk gemaakt. En ook te lezen in dit onlangs geplaatste stukje van tegenstanders: http://nederlandwordtbeter.nl/schoorsteenpiet-is-niet-de-o…/
Feit is echter dat de politiek geen bepalende rol heeft in een traditie; die is en blijft van het volk.

Onze voorlopige conclusie is deze:

Zwarte Piet kan dus kwetsend zijn voor sommige mensen. Door hen wordt Zwarte Piet als een overblijfsel van het koloniaal verleden of slavernijtijd gezien. Of zij menen dat Zwarte Piet een persiflage is van de zwarte mens. Echter geldt dat zeker niet voor iedere donkere medemens. Een overgrote meerderheid van de donkere bevolking omarmt Zwarte Piet nog steeds met heel veel liefde. Als je je als Zwarte Piet verkleed, maak je je dus nergens schuldig aan. In sommige gevallen kan men dus echter wel aanstoot nemen aan je optreden als Zwarte Piet (denk daarbij bijvoorbeeld aan een combinatie van de vijf stereotyperingen). In het algemeen is dat echter zeker niet zo en zal dat op individuele basis bekeken en beoordeeld moeten worden.

NIEMAND kan en zal zwarte piet verbieden! Er is geen enkele regel of wetgeving die dat doet! Zwarte piet anno nu is een multi-taskende manager die zorgt dat het feest goed verloopt.

NIEMAND kan je verplichten om je anders dan de traditionele piet te schminken, in welke kleurstelling dan ook. Gebleken is dat het anders schminken (in kleuren of als roetvegen, met of zonder lippenstift) geen oplossing is en niet geaccepteerd wordt door tegenstanders, nutteloos dus!

Het is jammer te merken dat de NTR wel andersoortige Pieten in wil zetten, ook zij zouden moeten weten dat het zinloos is. Net als enkele regionale Sinterklaasproducties dat blind volgen. Ook in de nieuwe film van "De club van Sinterklaas" zijn onnodige aanpassingen gedaan aan het uiterlijk van Zwarte Piet, waarbij de figuur zelfs nog meer op een Negroïde figuur is gaan lijken. Angst en politieke correctheid winnen het hier van de traditie. Er wordt vaak gedacht dat Nederland vanwege die aanpassingen wel mee zal veranderen. We merken ook dat bij vertolkers van Zwarte Piet het eigen ego soms de boventoon voert. Enkele kiezen daarbij voor een (figuratie-)rol en (ook al claimen zij daarbij vaak zelf wel traditioneel te willen blijven) werken zo bewust mee aan een veranderingsproces dat door de NTR en Amsterdam ingezet werd .

Wij zien echter dat in het hele land, het Sinterklaasfeest gevierd wordt met een traditionele Zwarte Piet.

Scholen die onder druk van politieke correctheid kiezen voor "roetveegpieten" of claimen dat ze "de NTR volgen" mogen daarop zeker aangesproken worden! Als vader of moeder van (een) kind(eren) op een dergelijke school kun je verhaal gaan halen indien deze verandering opgelegd wordt aan de school. Je kunt daarbij eisen dat je kind vrijgesteld wordt om deze aanpassing bij te moeten wonen (via deze link kunt u een voorbeeldbrief downloaden waarin u dit verzoek bij de directie kunt indienen: http://www.sintenpietengilde.nl/Conceptbrief-Scholen.docx ). Je hebt het recht als ouder(s) om zelf te kiezen, welke vorm van de Nederlandse cultuur je je eigen kind(-eren) wilt meegeven. Daarbij is er GEEN regelgeving die verandering eist. Het College voor de rechten van de mens, waar deze schoolbesturen zich vaak op beroepen, hebben deze wens tot verandering absoluut niet uitgesproken. Indien schoolbesturen toch verandering opleggen aan hun scholen, dan komt die onnodige en zinloze verandering puur voor conto van dat schoolbestuur.

Ten slotte:

Het staat iedereen vrij zelf te bepalen hoe hij of zij het feest viert, dus ook de vertolkers! Je levert dan ook geen positieve bijdrage aan de maatschappelijke discussie door de traditie op andere wijze te vieren dan op dit moment gewoon nog algemeen geaccepteerd is met een traditionele Zwarte Piet.

Alle aanpassingen, hoe goed bedoeld ook, hebben totaal geen effect op de discussie en de strijd tegen Zwarte Piet. De tegenstanders streven hele andere doelen na en zullen met geen enkele aanpassing akkoord gaan.

Voor iedereen geldt daarom: Wees een trotse Piet en voer je spel uit naar eer en geweten. Jullie zijn er tenslotte voor de allerkleinsten