Home » Zwarte Piet » Hoe nu verder met Zwarte Piet?

Sintenpietengilde.jpg

HOE NU VERDER MET ZWARTE PIET?

Wij zijn nu al weer enige jaren bezig om onze lieve Zwarte Piet te verdedigen tegen alle nare en onware aantijgingen van racisme en te beschermen tegen het verval waar omroepen en media hem in mee proberen te trekken…... Samen met mijn goede vriend Harold Verwoert en een groep van zeer gedreven vrijwilligers die enorm veel goed werk doen achter de schermen, werken we daar enorm hard aan, zodat ons erfgoed kan en zal ontwikkelen conform de wens van de maatschappij.

In die tijd hebben we enorm veel mensen gesproken. Zowel voorstanders als tegenstanders. En ook nog de politiek correcte partijen. Van Nederland Wordt Beter, Kick Out Zwarte Piet en Piet make-over tot het ministerie van OCW en Sociale zaken. Het College voor de Rechten van de Mens, bij schoolbesturen, etc. Ook zaten wij alle keren als partij aan de ronde tafel bij minister Lodewijk Asscher. Tijdens al die gesprekken is mij heel duidelijk geworden wat de ware gedachte en opzet is van de tegenstanders, maar ook van de wijze waarop de overheid achter de schermen bezig is om partijen te sturen richting een traditie waar Zwarte Piet het onderspit moet delven.

Hierbij is het inmiddels geen geheim meer dat tegenstanders hun best hebben gedaan om Zwarte Piet tot symbool te maken van een onderliggende racismestrijd. Een strijd die bij die personen voortkomt uit een ongekende haat jegens de witte mens. Ik ben er van geschrokken hoe enorm die haat bij sommige is. Maar ook ben ik geschrokken van de haat die er binnen de eigen donkere gemeenschap is ten opzichte van elkaar zodra men te veel naar de witte mens hangt, of zoals in het geval van Zwarte Piet, men die figuur met liefde omarmt. Dan wordt men uitgescholden voor Huisslaaf of Bounty. Die haat gaat dus ver. Heel erg ver. En juist dat staat een fatsoenlijke oplossing rond zwarte Piet direct in de weg. Ik weet nog goed dat ik eens probeerde te polsen wanneer men dan tevreden zou kunnen zijn met aanpassingen aan Zwarte Piet. Zo kwam het voorbeeld op tafel wat we kunnen doen aan kroeshaar. Zouden ze tevreden zijn als we het haar andersoortig zouden doen? Meer stijl haar e.d. bijvoorbeeld? Maar dat kon zeker niet! Immers herinnert dat dan weer aan het koloniale verleden waarbij donkere mensen hun haar juist gingen stijlen om meer op blanke mensen te lijken. Dus dat zou zo nodig alles nog erger maken. Daar kwamen gelijk de andere voorbeelden bij, dat in die tijden mensen ook de huid gingen bleken. Om op die wijze wellicht betere kansen in de samenleving te hebben. Zelfs nu nog worden er kinderen de knijper op de neus gedaan, in de hoop de neus minder breed te laten zijn en meer op de neus van een blanke mens te laten lijken. En zo was er meer dat dan natuurlijk hoog zit. En hoewel dergelijke gedachten dan logischerwijs een naar gevoel geven, kun je je gelijktijdig afvragen of we er dan ooit uit gaan komen? Want wat voor haar moet die arme Piet dan hebben? En wat gebeurd er dan als we hem wit maken, zoals de NTR en RTL nu doen? Immers is het witter maken en krulpruik dus ook niet oké, maar andersoortig haar dus ook niet. De grovere krul die de meeste vertolkers dragen lijkt dus ook nog teveel op de kroespruik. En al snel kwam het er uit….. Zolang het haar zwart is, blijft het een etnische verwijzing. Kortom, zwart haar wordt door deze tegenstanders als een etnische verwijzing geclaimd als iets dat alleen bij hen kan en mag voorkomen.

Oplossingen worden steeds moeilijker dus. Of liever gezegd, onmogelijk! En dat is ook niet gek, want het gaat dus helemaal niet om Zwarte Piet!! De racismestrijd, geboren uit de ongekende haat jegens de witte mens, vanwege de meegegeven verhalen over de slavernij waar Nederlanders ook schuldig aan waren, verborgen racisme en een gevoel dat mede wordt gevoed door maatschappelijke ontevredenheid, is waar het wel om gaat. Echter wordt dat onderwerp door de aanval op Zwarte Piet totaal uit het oog verloren. Een terechte strijd als het gaat om verborgen racisme. We kunnen op dat vlak in Nederland nog veel leren en er moet een hoop veranderen. Maar door de aanval op zwarte Piet, die daar uiteraard niets mee te maken heeft, blijft dat belangrijke onderwerp onzichtbaar en onbesproken. Sterker nog, het zorgt er helaas voor dat de tolerantie in Nederland juist ernstige deuken extra heeft opgelopen. En dat is voorlopig nog niet voorbij. Een goede uitkomst voor het werkelijke doel wordt door de aanval op Zwarte Piet dus zo goed als onmogelijk. Temeer daar het dus niet de intentie is voor tegenstanders om tot een oplossing te komen hierbij. Zij gaan door tot de gehele Piet, in wat voor vorm dan ook, zal zijn verdwenen.

Toch is dit iets dat gek genoeg door maar weinig mensen wordt gezien of erkend. Zelfs de overheid en de media laten dit onderwerp in deze maatschappelijke discussie volledig links liggen. En tegenstanders zelf, waarbij met name de linkse politiek correcte en de zichzelf benoemde elite, lijken er helemaal niet van te willen horen. Hierdoor blijft de media totaal kritiekloos berichten plaatsen zonder inhoudelijk verder te kijken dan de neus lang is. Maar hoe kan het dat de tegenstanders zelf dit belangrijke punt ook niet op de agenda zetten? Het is eigenlijk simpel….met Zwarte Piet krijgt men juist van die kritiekloze en veelal links georiënteerde media en van de politiek een prachtig mooi podium. De vermeende gekwetstheid door Zwarte Piet is feitelijk het gevoel dat zij ervaren binnen de maatschappij. Maar zonder Zwarte Piet worden zij niet gehoord. Wij vroegen vaker “maar waarom ga je nou protesteren bij een kinderfeest? Dat kun je toch op een ander moment doen?” "Dat maakt mensen immers alleen maar boos?" Het antwoord was steevast “Tja, dan zijn wij ons podium kwijt”. Hierdoor is alles ontspoord en zover geëscaleerd dat een ommezwaai naar de ware problematiek waarschijnlijk niet meer serieus genomen zou worden of als gezichtsverlies zou worden ervaren? Immers moet men dan erkennen dat Zwarte Piet het probleem niet is en moet men toegeven dat, de vele door hen geopperde en bediscussieerde argumenten echt nergens op slaan? Men dan moet toegeven dat het gevoel van gekwetstheid, dat volgens politiek correct Nederland het enige dat van belang is om aan te passen, wellicht veel minder sprake van is dan wordt gesuggereerd? Maar belangrijker, dat de hele discussie nog steeds is gebaseerd op onjuiste informatie? Waarbij dan ook bekend moet worden dat men de juiste informatie om diezelfde reden niet wilde horen?

Met andere woorden, gaan we hier ooit uitkomen? En hoe moet dit nu verder?
Nu de genoemde politiek correcte Nederlanders (media, omroepen, overheid en zeer links geörienteerde mensen) hebben besloten om tegen de wil van het Nederlandse volk in de Zwarte Piet de nek om te draaien, wordt alles wat ik hierboven beschrijf ook steeds duidelijker. Behalve dat het nog steeds onbegrijpelijk is dat deze groep mensen zichzelf aanpraten dat hun waarheid de enige juiste is en de rest van Nederland blijkbaar niet voldoende verstand hebben om te snappen dat zij superieur zijn in hun denken, menen zij leiding te moeten nemen. Gesteund door minister Asscher die zich vol lof uitsprak over het initiatief van RTL. En de NTR van mening is dat zij in een kinderprogramma een volwassenen probleem moeten aanhalen in plaats van zich op de kinderen te richten en het maatschappelijke beeld behoren te volgen. En dat zij die niet moeten willen bepalen, zoals zij bewust hebben gedaan na overleg met Amsterdam en dezelfde minister Asscher. Maar ondanks de aanmatigende wijze waarop de linkse "elite" omgaat met het “klootjesvolk” dat zij dus menen te moeten leiden, gaan de tegenstanders met deze politiek correcte aanpassingen helemaal niet akkoord! Dat wisten wij natuurlijk allang. We hebben het vanaf het begin af aan herhaaldelijk benoemd bij de media. Ik sprak het zelfs tot twee maal aan toe uit aan tafel bij Jeroen Pauw. Melde het herhaaldelijk aan alle media, maar men wilde er niets van horen. Blind door de eigen bubbel waarin zij leven, gevoed door een geforceerde manier van sociaal denken, zien zij dus alleen de eigen “waarheid” En verheffen die "waarheid" dus boven de mening van de rest van de Nederlanders.

En zelfs nu dat tegenstanders staan te demonstreren tegen roetveegpieten tijden de intocht in Amsterdam en op andere plekken waar men nu met 100% roetvegen rondloopt, wordt dit niet gezien. Dat de aanpassingen niet voldoende zijn wist men dus wel degelijk. Maar men heeft dat bewust opzij geschoven. Intocht comité Amsterdam wist het ook. Maar zij zeiden altijd: “Tot hier en niet verder!”. Dat tegenstanders het er niet mee eens zijn, samen met 80 tot 90% van de Nederlandse bevolking, maakt hen niets uit. Immers hoort men alleen de geluiden uit de eigen grachtengordelbubbel, zoals ik al schreef. Dat is hun manier van leiding geven om de bevolking door deze discussie heen te loodsen. Niet luisteren naar wat men wil, maar de eigen onzin door te drukken en te doen alsof iedereen het fantastisch vindt (terwijl buiten hun eigen omgeving er niemand naar luistert of in meegaat).

Hoe dan ook, de discussie blijft dus voorlopig doorgaan. En heeft er dankzij de politiek correcte Nederlanders, gesteund door de overheersend linkse media, slechts een extra dimensie bijgekregen. Want nu hebben we ineens ook discussie over een roetveeg Nietpiet. Iets waar helemaal niemand op zat te wachten of om had gevraagd. Een geluk hierbij, is dat zo goed als niemand verder meegaat in die onzin en zo’n geforceerde verandering in een traditie geen stand zal houden. Maar het is wel dankzij de NTR en RTL dat zij er nu direct schuldig aan zijn dat de glans nog meer van het feest af is gehaald. Nog meer dan de tegenstanders daar eerder al voor gezorgd hadden met de hulp van de media.

Maar hoe moet het dan?
Wat ik als enige oplossing wel zie? Ook daar moet immers over nagedacht worden….

Zet het racismeprobleem eens goed op de agenda, los van Zwarte Piet. Bespreek open en eerlijk met elkaar wat er is gebeurd ten tijde van de slavernij en wat de rol van Nederland daarin was. Maak er verplichte lesstof van bij de geschiedenislessen om de slavernij, als ook de juiste historie rond Sinterklaas en Zwarte Piet, te onderwijzen. Zorg er voor dat er een nationale dag komt voor herdenking van de slavernij, opdat iedereen daar jaarlijks, met respect bij stil staat. Stop met het beschuldigen van aanhangers van Zwarte Piet dat het een racistische karikatuur is of dat we als Nederlanders een racistisch feest vieren. Stop met protesten als je ooit serieus wilt praten om tot een oplossing te komen. En stop tot slot met geforceerde aanpassingen als je niet wilt dat Nederlanders de hakken in het zand blijven zetten. En bovenal, laat het nu verder allemaal even met rust! Geef Nederland de kans, naast de hier benoemde punten, om op natuurlijke wijze te evolueren. Want laten we niet vergeten dat aan de huidige Zwarte Piet absoluut niets discriminatoire is. En de media zou eens een eerlijk beeld moeten geven van Zwarte Piet met de juiste historische uitleg. Juist ook omdat met kennis van de juiste historie van zwarte Piet het gevoel van gekwetstheid wel eens volledig weggenomen kan worden. Men daardoor het feest kan ervaren met het plezier waarmee ook enorm veel donkere mensen het beleven en in zwarte Piet absoluut niet een vertolking van de zwarte mens zien.

Hoe Zwarte Piet er dan uitziet over enkele jaren? Geen idee. Maar ik verwacht eigenlijk wel dat hij zwart zal zijn. Dat is immers de essentie van de figuur, zoals dat door heel Europa is terug te zien...