Home » Zwarte Piet » Open brief

SintPietengilde-1.jpg

Het Sint- en Pietengilde stuurt open brief naar de kinderombudsvrouw
(Pesten pak je niet aan door Zwarte Piet de schuld te geven)

Heerhugowaard, 30-09-2016, Het Sint- en Pietengilde heeft met grote verbazing kennisgenomen van het bericht van de Kinderombudsman, mevrouw Margrite Kalverboer, waarbij zij schrijft dat Zwarte Piet in strijd zou zijn met het VN-kinderrechten verdrag. Volgens het Sint en Pietengilde wordt de hetze tegen Zwarte Piet hiermee voortgezet, waarbij tegenstanders van Zwarte Piet de Kinderombudsman voor hun karretje wisten te spannen nadat hun gang naar de Rechter, het College voor de Rechten van de Mens en de Verenigde Naties niet de door hen gewenste afschaffing van Zwarte Piet had gebracht. De Kinderombudsman verbijsterde vandaag velen met haar statement over Zwarte Piet, waarbij zij aangaf zich niet te kunnen baseren op wetenschappelijk onderzoek. Gesprekken met een aantal kinderen waren voor haar echter voldoende om tot haar aanbevelingen te komen.

Open brief
In een Open Brief aan de Kinderombudsman geeft het Sint en Pietengilde aan waar de Kinderombudsman volgens hen de mist in gaat met betrekking tot de onderbouwing van haar statement. “Zwarte Piet is een geliefd onderdeel van het Sinterklaasfeest. De beschuldigingen tegen de figuur hebben geen wetenschappelijke onderbouwing en de meeste mensen willen hem gewoon behouden. Juist in een multiculturele samenleving mag respect voor dit inheemse feest van tegenstanders gevraagd worden en zal samen met scholen gekeken kunnen moeten worden hoe eventuele pesterijen kunnen worden aangepakt. Zwarte Piet is niet de oorzaak van die pesterijen en ook niet de oplossing”, aldus het Gilde

Verder stellen zij dat Kalverboer in haar statement absoluut niet op de hoogte lijkt te zijn van feiten rond het ontstaan van Zwarte Piet en heeft het onder andere over onderdanig en pagepakjes. Dat zij dergelijk misinformatie rond de figuur van Zwarte Piet accepteert, zegt voldoende over het feit dat zij incapabel is hierover te oordelen.

Pestgedrag
Het Sint- en Pietengilde vindt het dan ook heel treurig dat Zwarte Piet van deze kinderombudsvrouw de schuld krijgt van het pestgedrag waar kinderen logischerwijs last van hebben. “Omdat hierbij compleet voorbij wordt gegaan aan de rol die pestgedrag heeft op kinderen, ongeacht waarmee gepest wordt, en waarbij de school moet worden ingeschakeld om dergelijk pestgedrag aan te pakken”, aldus Marc Giling van het Gilde.

Verder stellen zij dat in een diverse, multiculturele samenleving het niet altijd te voorkomen is, en dat hoeft ook niet, dat bepaalde uitingen door diverse groepen anders geïnterpreteerd worden. Het is niet meer dan normaal dat de historie en betekenis die aan iets gehecht wordt van de oorspronkelijke bevolking als uitgangspunt wordt genomen op basis van feiten en bronnen... en niet op basis van een oppervlakkig toeschouwen en interpreteren vanuit een niet tot de cultuuruiting behorend referentiekader, zoals nu vanuit een slavernijverleden of racisme.

De brief aan de kinderombudsvrouw is hier te lezen en te downloaden: http://sintenpietengilde.nl/brief-kinderombudsman/