Home » Zwarte Piet » Overheid & media

      SintPietengilde-2.jpg

SINTERKLAAS GING VOOR 1850 ALTIJD ALLEEN OP PAD?....MAAR WEL ALS ZWARTE PIET!

(Overheid en media zullen er alles aan doen om Nederlanders collectief op het verk...eerde been te blijven zetten)

In 2016 hebben wij meegewerkt aan een Sinterklaas tentoonstelling in Maassluis “Wie komt er alle jaren…”. Gelukkig heeft men daarbij onze historische uitleg goed opgepakt, zodat er een kloppende tentoonstelling kwam. Het voor ons belangrijkste onderdeel, een juiste uitleg over de herkomst van Zwarte Piet, werd er goed in opgenomen. Hoewel de meneer in dit korte filmpje wel een fout maakt! Want de Zwarte Klazen liepen ook ten tijde van de reformatie al rond in Nederland en niet pas erna.

http://www.rijnmond.nl/…/progr…/20/7-minuten/aflevering/5675

Een uitgebreide uitleg hoe Zwarte Piet voortkomt uit deze Zwarte Klazen kunt u lezen in het door ons geschreven document waar wij het e.e.a. met historisch bewijs en bronverwijzingen aantonen:

http://sintenpietengilde.nl/zwarte-klaas-is-zwarte-piet-2/

Historici zien ook in dat deze uitleg klopt en dat Jan Schenkman dus zeker niet de “ontwerper" is van Zwarte Piet, maar dat hij slechts voortborduurde op de al bestaande figuren van ver voor zijn tijd (de Zwarte en Edelman Klazen). Om die reden zie je in de tweede druk van zijn boekje aanpassingen in klederdracht van Zwarte Piet. Terug naar het edelman kostuum zoals men Sinterklaas (de Zwarte Sinterklaas dus) zag vanuit eerdere publicaties van Sinterklaas, naar evenbeeld van Karel V zoals de Sint onder andere werd voorgesteld in die publicaties. Kortom, het volk accepteerde de eerste ideeën van Schenkman niet. Er was immers al een traditie en daar hield men aan vast en dus niet aan wat Jan Schenkman verzon. Sterker nog, ook hij volgde feitelijk gewoon datgene zoals het hem vanuit de traditie al bekend was.

Het is diept triest dat de media deze belangrijke informatie, dat ieder argument van vermeend racisme omver werpt, stelselmatig blijft negeren. Ook diep triest dat overheden nog steeds niet op de hoogte worden gebracht door het instituut dat zij daarvoor hebben aangewezen: Het Meertens Instituut. Triest, aangezien de overheid slechts hen lijkt te geloven en zij niet zien dat dit instituut feitelijk ernstig in gebreke blijft m.b.t verder onderzoek en de juiste informatievoorziening en uitleg omtrent de figuur. Diep triest dat omroepen het verkeerde verhaal zelfs blijven uitleggen, ook wanneer zij daar door ons op zijn gewezen. Ook de NOS blijft op haar site een animatie tonen die de historie van Zwarte Piet zou uitleggen, beginnende bij Jan Schenkman in 1850, wetende dat tegenstanders zich dus ook daarop blijven richten. Wetende dat het niet waar is, houdt men er aan vast. Men blijft roepen dat Sinterklaas voor 1850 altijd alleen op pad ging, maar verzwijgen dat het hier wel om de volkse Zwarte Klaas gaat en niet om de bisschop zoals wij die kennen. Het was dus juist de Zwarte Piet figuur die alleen op pad ging, zonder de Sinterklaas zoals wij die kennen. Maar ja, stel je voor dat de overheid, media en andere tegenstanders van Zwarte Piet nu ineens met de billen bloot moeten en zouden moeten erkennen dat ze bewust verkeerde informatie verspreiden?.....dat zullen ze niet graag doen. Kortom, men zal er alles aan doen om Nederlanders collectief op het verkeerde been te blijven zetten.

We kunnen slechts hopen onze website bezoeken, opdat ze zich op juiste wijze kunnen informeren om te begrijpen dat Zwarte Piet in niets met racisme te maken heeft en de hele discussie rond Zwarte Piet feitelijk nergens voor nodig is en Zwarte Piet gewoon kan blijven zoals hij is en mag veranderen zoals het volk het wil. Waarbij geen sprake mag zijn van dwang op basis van verkeerde gronden....

www.sintenpietengilde.nl