Home » Zwarte Piet » Overheidbemoeienis

SintPietengilde.jpg

OVERHEIDSBEMOEIENIS NEEMT DUBIEUZE VORMEN AAN

Het kan u niet zijn ontgaan. Onze traditie wordt nu ook openlijk onder vuur genomen door de overheid. Hoewel het haaks op het standpunt van het kabinet staat, dat duidelijk aangeeft dat onze traditie met Zwarte Piet een zaak is van het volk en de overheid zich daar niet in kan en wil mengen, negeren vele ambtenaren dit standpunt.
Diverse bewindslieden en Burgemeesters van diverse gemeente lijken nu ongestraft hun gang te kunnen gaan in de strijd tegen Zwarte Piet. Burgemeesters die onder dwang van het intrekken van subsidies verandering eisen bij de plaatselijke intocht comités of bewindslieden die bijna eisen dat intocht comités aan de kant moeten worden geschoven als ze aanpassing van Piet weigeren. De omgekeerde wereld! Juist comités die tegen de wil van het volk in Zwarte Piet willen aanpassen zouden het veld moeten ruimen en het stokje moeten overdragen aan hen die de traditie wel eren. En niet andersom zoals nu het geval lijkt. Het is de wens en ook het recht van de burgers om hun kinderen op te laten groeien met een traditie van eigen cultuur zoals die nu gewoon bestaat in Nederland. Een traditie waar ook uitdrukkelijk niets mis mee is! Omdat enkelen het een racistisch feest vinden en zich daarom gekwetst voelen, is nog geen reden om dat maar klakkeloos voor waar aan te nemen!

DE KINDEROMBUDSMAN HEEFT ALLE WIJSHEID IN PACHT?

Het is ongelooflijk hoe deze overheidsmensen nu zo schaamteloos de traditie aanvallen en in de Zwarte Pieten discussie feitelijk de zoveelste partij tegenstanders van Zwarte Piet zijn geworden. Het ergste hierbij is wel de wijze waarop zij dat doen. Totaal kritiekloos en verstoken van juiste informatie. Zonder schroom wordt nu steeds het beruchte en fel bekritiseerde rapport van de Kinderombudsman naar voren geschoven bij de argumenten van deze lieden, alsof mevrouw Kalverboer de ware stem is in Nederland die het natuurlijk allemaal in een klap goed begrijpt en even oplost voor Nederland. Zich geen moment kritisch afvragend of er van dat advies eigenlijk wel iets deugt en of mevrouw Kalverboer zich niet ernstig voor het karretje van tegenstanders heeft laten spannen. Zonder wetenschappelijk juist onderzoek en zonder bewijsvoering worden zaken geconcludeerd waar in Nederland breed gezien geen causaal verband wordt aangetroffen bij de beleving van gekleurde kinderen als het gaat om hoe zij Zwarte Piet beleven of dat zij vanwege Zwarte Piet meer met discriminatie of pesten te maken zouden hebben. Leerkrachten die dat in hun jarenlange ervaring met gemengde klassen ook absoluut niet herkennen. En het simplistische idee dat het mogelijk discrimineren en pesten van kinderen wordt opgelost door niet de schuldigen aan te pakken, maar Zwarte Piet. Zonder dat zij bewezen heeft dat daarmee het probleem zal worden opgelost. Een rapport waarbij zij spreekt over de huidige Piet, terwijl de huidige Piet absoluut niet voldoet aan het beeld dat zij schetst dat een probleem zou kunnen zijn. Een rapport waarbij duidelijk wordt dat zij zelf eigenlijk ook niet weet wat er dan racistisch zou moeten zijn aan de huidige Piet en dus ook maar snel aangeeft dat ze niet weet hoe het opgelost moet worden. Verder negeert zij het feit dat tegenstanders op Facebook vol trots vertellen hoe ze hun kinderen er tussenschoven om dit voor elkaar te krijgen bij de Kinderombudsman, die dus alleen tegenstanders van Zwarte Piet als partij heeft willen horen. (lees hier onze brief aan mevrouw Kalverboer in reactie op haar rapport, waar zij inhoudelijk nog niet op heeft gereageerd: http://sintenpietengilde.nl/brief-kinderombudsman/

ZWARTE PIET IN 4 OF 5 JAAR AFSCHAFFEN!

Maar dan de vraag hoe? Men wil dus aanpassingen naar roetvegen, zoals blijkt. Conform een bedenksel van een scenarioschrijver bij de NTR, die samen met Burgemeester van der Laan van Amsterdam en het intocht comité aldaar, aangevuld met de heer Asscher tot het besluit kwamen om de verandering in te zetten en door te zetten. Dat zou goed leiderschap zijn! Dan zou het een paar jaar duren voor de Hollanders er in mee gaan en klaar is Piet! En inderdaad is volgend jaar in Amsterdam Zwarte Piet volledig verbannen uit de Sinterklaas traditie. De rest van Nederland volgde uiteraard niet, maar nu dat het toch wat langer duurt, krijgen de plaatselijke gemeentes blijkbaar een zetje in de hoop om het gezichtsverlies van Amsterdam, Utrecht en de wens van Lodewijk Asscher te redden. Zoals vorig jaar de schoolbesturen ineens besluiten namen voor hun scholen. Die nu overigens ook vaak gelukkig weer geheel zijn teruggedraaid! En wat slim ook om dat nu te doen op dit moment. Een voorspelling van psychologen op het gebied van massa gedraging en/of massacommunicatie zal vast ook het traject hebben voorspeld. Mensen worden er terecht zo moe van. Spuugzat zijn ze het. Men rekent op onverschilligheid: “Het zal allemaal wel. Dan maar geen Sinterklaasfeest meer”. Dankzij de media, die stelselmatig mensen verkeerd informeert en ons collectief op een verkeerd been trachten te zetten, waardoor men vaak ook niet meer weet wat waar is, wat fatsoenlijk is en wat wel of niet kan. Je ziet de tegenstanders van Zwarte Piet al glunderen, nee niet de activisten, want die vinden deze oplossing helemaal nergens op slaan en gaan daar helemaal niet mee akkoord, maar de politiek correcte tegenstanders. Hier en daar stiekem van overheidswege gestuurd en geduwd. Al zal men dat natuurlijk in alle toonaarden tegenspreken…. We weten allemaal wel beter….

ROETVEEGPIET LOST NIETS OP

En niemand stelt de kritische vraag: “Waarom een roetveegpiet? Want wat wilt u daar nu eigenlijk mee bereiken? U weet toch dat zelfs tegenstanders van Zwarte Piet dat een non oplossing vinden?” Er is maar een antwoord mogelijk. “Omdat we dat nu eenmaal bedacht en ingezet hebben omdat we dachten dat dat iets positiefs zou bijdragen aan de discussie. En nu we zien dat we naïef waren, wat we natuurlijk al wisten voor we begonnen, kunnen we niet zomaar terugkrabbelen. Dat zou toch gezichtsverlies zijn?” NEE!! Het willens en weten voor niets doorzetten van die verzonnen onzin, in de wetenschap dat men weet dat het niets verandert of bijdraagt aan de discussie, en protesten onverminderd door zullen gaan, dat is gezichtsverlies. En dat niet alleen. Het is het moedwillig verminken van een cultuurhistorische figuur met een zo’n rijk verleden dat deze mensen zich de ogen uit het hoofd moeten schamen! En dat geldt ook voor iedereen die er kritiekloos aan meewerkt of aan bijdraagt, inclusief detailhandel Nederland. Maar ook scholen die uit gemakzucht de NTR blijven volgen tegen de wens van de ouders in, omdat men het wel makkelijk vindt om zelf geen thema te hoeven verzinnen ieder jaar. “Maar het staat toch iedereen vrij om het feest te vieren zoals men wil?” Jazeker, maar met het in de openbaarheid afdwingen en forceren van deze onzin om niets, laat men het niet vrij meer! En dat is dus geen toelaatbare werkwijze en kan de traditie zelfs ernstig schade aandoen.

DE ROL VAN DE MEDIA

Er is ook een nieuwe fase aangebroken in de discussie. De media die partijen van voor en tegenstanders beschuldigt van ruziënde volwassenen over de rug van kinderen. Net als de Kinderombudsman dat zo riep. Wat een hypocriete stellingname! Het is de MEDIA die de discussie tot nu toe heeft gevoed en heeft bijgedragen aan de ernstige polarisatie in de maatschappij rond dit thema. Voorstanders zijn er liever helemaal niet mee bezig. En verdedigen slechts bij onterechte aanvallen met het belachelijke racismestempel hun traditie. Het is de MEDIA die goed verkoopt met deze Zwarte Pieten discussie. Die onwaarheden verspreid, mensen zand in de ogen strooit over wat er nu eigen wel of niet klopt rond Zwarte Piet. Kritiekloze BN’ers ook, die zonder inhoudelijke kennis van zaken proberen de publieke opinie te draaien om basis van geweten; “als je geen rekening houdt met gekwetstheid van mensen, ben je hardvochtig en dat wil niemand zijn toch, dus moet je willen veranderen!” is hierbij toch wel de boodschap. Het is de Media, samen met tegenstanders die hier ruzie veroorzaken en gaande houden. Al wassen zij nu hun handen nu natuurlijk in onschuld!

KIES ZELF UW TRADITIONELE INTOCHT

Hoe dan ook: Mensen die hun kinderen willen laten opgroeien met een traditie zoals die door het volk gevierd wordt, en dus niet conform verzinsels van de NTR of een enkel intocht comité, vaak onder dwang dus van de overheid en tegen de wil van bewoners en intocht comité (sommige worden dus gedwongen onder chantage van het inhouden van subsidie), kunnen op onze website een kaart bekijken om te zien waar men terecht kan met de kinderen. Mocht jouw stad of dorp er niet op staan, dan is er dus een grote kans dat zij niet geheel de traditionele lijn volgen. Kans dat er dan een Nietpiet voorbij komt, is dan dus zeker aanwezig. En een is al teveel natuurlijk. Maar op de kaart is te zien dat er altijd iets in de buurt is waar men dat wel netjes traditioneel doet. Mocht u uw plaats niet op de kaart zien terwijl u weet dat er wel degelijk een traditionele intocht is, laat deze organisaties dit dan even aan ons opgeven via de website. We hebben immers lang niet iedereen al kunnen bereiken.

Veel plezier dit komende Sinterklaas seizoen!! En geniet van een geweldige Sinterklaastijd ZONDER Zwarte Pieten discussie!!

TOT SLOT WAT U MOET WETEN OVER ZWARTE PIET!

En laat u tot slot dus niets wijsmaken! Zwarte Piet is niet verboden! Zwarte Piet is absoluut niet racistisch! Zwarte Piet is geen black face! Zwarte Piet is geen mens en het zwarte van Piet is geen huidskleur! Zwarte Piet is een mythische figuur. Een archetype, symbolisch en onlosmakelijk verbonden met de Sint! Met het zwarte van Piet is niets mis! Ook niet volgens de VN of het College voor de Rechten van de Mens. Daar waar het voorkwam, en dat was lang niet zo algemeen als men wil doen geloven heeft Zwarte Piet al jaren geen groot geschminkte rode lippen meer en doet hij al jaren niet meer aan krompraat! Oorbellen worden steeds minder gedragen (hoewel daar eigenlijk niets mis mee is)! En pruiken als kroeshaar zijn slechts zelden nog te zien! Het advies van de Kinderombudsman is verder zeer dubieus en discutabel. Wij gaan er in ieder geval zeker niet in mee alsof haar visie ineens de enige ware is. Integendeel zelfs. Ze heeft er weinig van begrepen en niet voldoende en fatsoenlijk onderzoek gedaan. Daarbij heeft zij dus blijkbaar ook een ander beeld van de huidige Zwarte Piet dan de Pieten die werkelijk in Nederland rondlopen. Met Zwarte Piet mag de overheid zich wel faciliterend bemoeien, maar niets opleggen of verbieden. Er is geen rechtspraak die Zwarte Piet verbiedt!!

Kortom,

ER IS ABSOLUUT NIETS MIS MET ZWARTE PIET!