Sint Nicolaas intocht / blijde ontvangst

Ziet bisschop Sint Niklaas, ô kindren hier te paard! 1715

Sinterklaas_Intocht_centsprent.png

Blad met een grote voorstelling van Sint Nicolaas te paard, die snoep en speelgoed uitdeelt aan kinderen op straat. Op de achtergrond 'knecht' te paard op het dak en Sint Nicolaas bij de schoorsteen (rechts boven). Onder de afbeelding een vers in twee kolommen. Bron: www.rijksmuseum.nl