Paard

Paard_Sinterklaas.png

De achtpotige witte schimmel Sleipnir van de Germaanse god Wodan die door de lucht kon reizen werd verbonden met de Nicolaaslegenden.
Sindsdien is het Sinterklaas die met Zwarte Piet over de daken rijden en lekkernijen en geschenken door de schoorstenen gooien.

Voor oude bronnen omtrent het paard, betrekking hebbend op Nederland, klik hier

1726 

Tuinman, Carolus (1726). “De oorsprong en uitlegging van dagelyks gebruikte Nederduitsche spreekwoorden, opgeheledert tot grondig verstand der vaderlandsche moedertaal” (pagina 162). Michel Schryven (Middelburg) 9 februari 2016


“’t geen men de kinderen placht wys te maken, dat Sint Niklaas met zyn paardje ter schoorsteen inkomt, om wat te brengen in de schoenen, die daar op zynen avond met hooi gevult staan.”