Home » Lekkernijen weetjes » Liefdeshart

Liefdesharten

Ca. 1665 - 1668 / 'Het Sint Nicolaasfeest' - Jan Steen

Centsprenten

Illustraties 

Bron afb. 1: 1928 - Boek 'Sinterklaas kapoentje' - Bron: www.pasttimebooks.nl / Afb. 2 en 3: 1936 - Boek 'St. Nicolaas'

De Gruyter - Reclame / Brochure 

Afb. 1 en 2: De Gruyter's 'Reclame - Brochure' (1934) / Afb. 3: De Gruyter's 'Reclame / Brochure' (1935) / Afb. 4: De Gruyter's 'Reclame - Brochure' (1938) / Afb. 5: Zangboekje (1948) /  Afb. 6: Blad voor de huisvrouw (1958)