Home » Sint Nicolaasliederen weetjes » Katharina Leopold

Katharina Leopold (1846-1914)

Biografie - werk

Katharina Leopold was een tekstdichter, kinderboekenschrijfster en een Nederlandse onderwijzeres en gaf les aan een lagere school in Groningen. Ze schreef een aantal kinderboeken, waaronder Zonnestralen in school en huis, Heel lang geleden en De grijze prins.

Daarnaast schreef Leopold in 1898 een liederenboek met sinterklaasliedjes: Sint Nikolaas, twaalf versjes met melodieën. Ze schreef de liedteksten op bestaande melodieën. 

Inhoud:

1- O, kom toch
Sint-Niklaas, goed heilig man, o, kom toch
2- Hij komt!
Hij komt, hij komt
3- Heb je ’t al gehoord
Heb je ’t al gehoord, dat weer Sinterniklaas
4- Hij is er
Zeg heb jullie ’t al vernomen
5- Zoo rijk en zo gul
O Sint-lief, ‘k moet je eens zeggen nu
6- Wat moe zegt
Sinterklaas, zegt moe
7- In den schoorsteen
Hoor eens wat een raar gestommel
8- Strooiavond
Sinterklaasje, strooi maar neer
9- Vijf December
’t Is vijf December
10- Zes December
O, kom eens kijken
11- Weer naar Spanje
De boot gaat weer naar Spanje
12- Na Sinterklaas
’t Heerlijk feestje is nu weer voorbij

De volgorde van de liederen zegt iets over de wijze waarop het feest werd gevierd. Zo was de vooravond van het feest, 5 december, de avond van de boetedoening, lied nr. 9. Kinderen zongen bij de schoorsteen dat ze nooit meer ondeugend, stout, gemeen of vals zouden doen, in de hoop dat Sint Nicolaas ’s nachts iets moois zou ‘rijden’. De volgende dag zong men ‘O, kom eens kijken wat ik in mijn schoentje vind’ lied nr.10.

De liedjes zijn contrafacten (een nieuwe tekst op een bestaande melodie). Leopold schreef de liedteksten op melodieën van Duitse liedjes.

1908 - Sint Nikolaas, Twaalf versjes met melodieën

Firma I. Oppenheim - Groningen 

O, kom er eens kijken

De melodie is ontleend aan 'Freut euch des Lebens 'van Hans Georg Nägeli (1793)

Hij komt, hij komt

Melodie: Fröhlicher Landmann van Robert Schumann (1848).

Jongens heb je 't al vernomen

Dit Sinterklaaslied is gebaseerd op het Duitse volkslied 'Ihren Schäfer zu erwarten'.

Sinterklaas zegt moe / Hoor eens wat een raar gestommel