Home » Sint Nicolaasfeest kenmerken » Sinterklaastafel - Huiselijk

Sint Nicolaastafel - Huiselijk

Op de avond vóór 6 december werden lekkers en geschenken (en waar nodig de roe!) op de Sint-Nicolaastafel, of bij de schouw gezet, nadat de jeugd al lang naar bed was gegaan. Dit werd meestal gedaan door welgestelde families, bij de armen zetten men de klom of ander schoeisel bij de 'haard'. De andere morgen mochten ze alles in ontvangst genomen worden. Bij de geschenken werden ook meestal de voorletter van deeg of van chocola van de de betreffende kind bijgezet, zo kon men zien voor wie wat was!

Voor meer oude bronnen omtrent Sinterklastafels, betrekking hebbend op Nederland, klik hier

1736 - 1775 Sinterklaastafel, Jan Caspar Philips

Bron afbeelding: www.rijksmuseum.nl 

In het prentje zien we een welgestelde familie die het Sinterklaasfeest viert. Op de tafel staan twee manden met heel veel 'Sinterklaas' lekkernijen zoals: vruchten en 'suiker' harten en Letters! achter de maanden staan diverse Speculaasfiguren. Het meisje bij de tafel zit aan een tuigje vast, wat in die tijd heel normaal was. En de vrolijke meid met haar goed gevulde mand in haar hand, wat zal ze smullen! 

Ca. 1810

Bron afbeelding: www.dbnl.org 

Zie eens mietje! wat al lekkers U, St.Nicolaas al bragt; Omdat ge' als gehoorzaam Meisje, Uw verpligting hebt volbragt. Maar uw Broeder, die nooit luistert Naar zijn Ouders goede raad! Die onwillig, ongehoorzaam, Hun geboden heeft versmaad. Zie hoe staat hij nu te schreijen, Nu ziet hij een gart ten loon. Zie nu 't naberouw hem treffen! Zijt voortaan gehoorzaam Zoon, Dan verkrijgt gij ook geschenken, Voor een gart om u te straffen, Dubble portjes lekker goed. 

1850/1870 - Kader van een oude centsprent

Bron afbeelding: www.rijksmuseum.nl 

Verheugt u vrij, lieve kleinen, / Op 't feest, dat gij zo goed toch kent / Sint Nicolaas komt u verschijnen / Dus neem de vreugd in deze prent, Gordinne.

1850 - Sint Nicolaas en zijn knecht (eerste druk)

bron afbeelding: www.hetoudekinderboek.nl 

Herdrukken 'St. Nicolaas en zijn knecht'

Herdrukken 'St. Nicolaas en zijn knecht', klik hier

1857 - Prent-historietjes voor kleine kinderen

1889 - Boek: St. Nicolaasfeest 

1922 - Katholieke illustratie 

1922 - Boek: Ons nieuwe Sinterklaas boek  

1925 - Katholieke Illustratie

1926 

Foto uit het blad 'Groot Rotterdam'

Het grootste genot van de ouders voor hetgeen zij op deze dag voor hun kind doen, is wel, de verrukking te aanschouwen, waarmee het op St. Nicolaasmorgen de geschenken bekijkt. foto uit het blad: 

1928 - Boek: Sinterklaas kapoentje

Jaren 30 

Jaren 60 - Sinterklaastafel in het lied: Zie ginds komt de stoomboot