Amsterdam 

Oude Kerk

Op 17 september 1306 wijdde de Bisschop van Utrecht de kerk aan Sint Nicolaas en daarmee kreeg de kerk ook naam van deze beschermheilige van de zeelieden. Zo'n honderd jaar later was het aantal inwoners enorm gegroeid en verrees er een nieuwe kerk aan de Dam: De Nieuwe Kerk. In de volksmond kreeg de Sint-Nicolaaskerk daarmee vanzelf de naam Oude Kerk.

De Oude Kerk

ca. 1601/1612 - Gezicht op de Oude Kerk te Amsterdam

Bron gravure - tekst: www.rijksmuseum.nl

Omschrijving:Gezicht op de Oude Kerk, ook wel bekend als de Sint-Nicolaaskerk, te Amsterdam. Voor de kerk staan enkele figuren en rond te toren vliegen vogels. Boven in het midden een banderol met de titel.

St. Nicolaas hoog tegen het gewelf van de Oude kerk

Wie omhoog kijkt in de kerk, ziet boven op het gewelf ronde versieringen. Het zijn gewelfschotels met daarop meestal heiligen afgebeeld. Sint-Nicolaas, de beschermheilige van De Oude Kerk, is totaal vijf keer vaak afgebeeld. De schotels werden net als de schilderingen vaak geschonken door voorname burgers, bestuurders, gilden of schutterijen. Omdat de schotels zo hoog zitten, konden de calvinisten die de kerk in 1578 ontdeden van alle heiligenbeelden en andere 'paapse' elementen er niet bij.

Glas-in-lood raam

1558 - Loterijprent

Bron afbeelding: www.rijksmuseum.nl 

Loterijprent, houtsnede, 1558. Prent uitgegeven voor de loterij ten bate van de verhoging van het koor. Opschrift: Loterie van die oude Kercke van Sinte Nicolaes binnen der stede van Aemstelredam.
De kerk is uit het zuiden weergegeven. Op het schip is de lichtbeuk getekend, de viering is eveneens verhoogd met dakruiter. De koorpartij (in de steigers) is sterk mistekend. Op de toren is de naaldspits met open lantaarn te gedrongen weergegeven, maar in opzet juist. Onder aan de spits is aan de oostzijde geen wijzerplaat weergegeven, wel een kleinere dakkapel, hetgeen onjuist is. Links het wapen van Philips II omgeven door een keten met het teken van het Gulden Vlies en onder een koningskroon. Rechts het wapen van Amsterdam onder de keizerskroon. In het ondergedeelte putti en drie bogen waaronder zakken met geld. Jaartal 1558. Foto Rijksmuseum Amsterdam.
Het bouwbedrijf op de loterijprent. Vrijwel het hele kerkhof is als bouwplaats in gebruik. In het linker gedeelte links een steenhouwer, in het midden timmerlieden en rechts zijn twee mannen bezig met een trekzaag een platte balk (mogelijk een muurstijl) af te korten. In het rechter deel een opperman die kalk doorslaat, steigerbouw en houtzagers die met een raamzaag een balk die op twee schragen ligt, opzagen. Rechts onderaan is duidelijk een stuk kromhout getekend, zoals dat in de kap verwerkt zal zijn.

Grote of Vater-Müller orgel

Dit orgel werd tussen 1724 en 1726 gebouwd door Christiaan Vater. Vater, die tevens organist was, had gedurende de jaren 1697-1702 gewerkt in de werkplaats van Arp Schnitger in Hamburg en aldus werd het 45 registers tellende Oude Kerkorgel vervaardigd in de Noord-Duitse barokstijl.

1534 - Processie met een St. Nicolaas Beeld te Amsterdam

Bron afbeelding: www.rijksmuseum.nl