Home » Sint Nicolaas - Amsterdam » Kalverstraat

Kalverstraat 

1805 - St. Nicolaasavond, 5 december

5 dec St Nicolaas . avond; "Als je nu maar een klijn stapje | oprijden wil dat kan ik er door."

Sint Nicolaasavond in de Kalverstraat. Een koets probeert zijn weg te vinden temidden van de vele voetgangers.

1881/1893 - Bordspel

Bron afb. / tekst: www.beeldbank.amsterdam.nl

Beschrijving:

Het Nieuwe Confectie-Spel van J. van Gelder & Co, Kalverstraat 174

Een bordspel, ganzenbord als kinderspel, met 63, meest rechthoekige, vakken, veelal met reclameteksten, sommige met afbeeldingen van kleding en enkele met afbeeldingen van het eigen pand in de Kalverstraat, van de Osjessluis, de poort van het Rasphuis en van Sint Nicolaas. Alles tegen een van band- en rolwerk voorziene achtergrond. Techniek: kleurenlitho.