Home » Sint Nicolaasfeest kenmerken » Geschenken kopen/geven

Geschenken / presentjes  kopen en geven

1788 

Marinet, J.F., Berg van den, A. (1788). “Geschenk voor de jeugd” (pagina 176 t/m 179). Johannes Allart (Amsterdam) 9 maart 2016


“Kinders! gy zyt zo bly met uw Sint Nikolaas Prezenten, gie gy gister van uwe goede Grootmama ontvangen hebt, maar weet gy wel, wat dat is Sint Nikolaas, en van waar het gebruik van Prezenten kome?”

“En wat is er uit het een en ander daarna voorgesprooten? De gewoonte, dat de zoete kinders, op den vyfden December, ’s avonds, hunne schoenen vóór het bed hunner ouderen en vrienden zetten, om er wat lekkers in te krygen: wat men vertelt hun, dat Sint Nikolaas, ’s nagts, op een paardje door den schoorsteen komt inryden, om hun dat te brengen.”

“In Braband verneemt men, op den zesden December, nog eene andere vertooning, die u zal doen lachen. By helderen dag rydt een Man, in het wit gekleed, en zeer fraai versierd, te paard door de straaten der Steden. Wanneer hy aankomt, vliegen alle kinders naar de deur, plaatzen zich op de stoep, en bedanken deezen Man, die Sint Nikolaas verbeeldt, met groetenissen, neerbuigingen, handgeklap en toejuchingen, voor de gebragte gechenken.”

Voor meer oude bronnen omtrent geschenken geven, betrekking hebbend op Nederland klik hier

1805 - St. Nicolaasavond, 5 december 

Bron afbeelding: www.beeldbank.amsterdam.nl

5 dec St Nicolaas . avond; "Als je nu maar een klijn stapje | oprijden wil dat kan ik er door."

Sint Nicolaasavond in de Kalverstraat. Een koets probeert zijn weg te vinden temidden van de vele voetgangers.

Schilder: Andriessen, Christiaan (1775-1846)

Sinterklaas cadeaus kopen rond 1900

Extra reclame maken voor al dat moois dat in de Sinterklaastijd te koop is, is van alle tijden. Ook de Leidse middenstand doet dit al meer dan honderd jaar, bijvoorbeeld in de Leidsche St.-Nicolaas-Courant.


Digitaal shoppen bestond natuurlijk nog niet, dus het was zaak de mensen naar je winkel te krijgen. In 1898 bracht de Leidse boek-, muziek en kunsthandel Blankenberg & Co de eerste (Leidsche) St.-Nicolaas-Courant uit, nog in zwart/wit. De krant stond vol advertenties van de Leidse middenstand -van banketbakker tot sigarenmagazijn - die hun ‘St. Nicolaas-cadeaux’ aanprezen. Latere exemplaren van de krant werden door Drukkerij Batteljee & Terpstra uitgebracht op blauw, geel, groen en roze papier, een echt feestelijke uitgave. Kennelijk was de krant populair, want de oplage verdubbelde in een paar jaar tijd van 5000 naar 10.000 exemplaren.


Etalages:
De winkeliers probeerden een zo groot mogelijk publiek naar hun ‘St-Nicolaas-Étalage’ te lokken. Hoewel de welvaart in de tweede helft van de negentiende eeuw was toegenomen, waren veel van de aangeprezen artikelen alleen voor de gegoede burgers betaalbaar. Een naaimachine van Singer, zoals in de Leidsche St.-Nicolaas-courant uit 1904 staat, lijkt zelfs nu nog een buitensporig groot Sinterklaascadeau. Ondanks dat veel van het uitgestalde voor de gewone man onbereikbaar was, was het een uitje om langs de feestelijk ingerichte etalages te lopen. In de krant van 1904 zie je duidelijk de invloed van de heersende kunststijl Art Nouveau (ook wel Jugendstil), met de sierlijke, gebogen lijnen en bloemmotieven rond de advertenties.

 

Bron tekst / afbeelding courant: www.erfgoedleiden.nl

Er achter aan!

Ook probeerden winkels de klandizie te verhogen door zelf allerlei leuk geïllustreerde uitnodigingen voor het ‘bezichtigen van de etalage’ te verspreiden.