Home » Sint Nicolaasfeest kenmerken » Geschenken kopen/geven

Geschenken / Presentjes:  Kopen en Geven

Geschenken en Lekkernijen kopen

In de late Middeleeuwen was Sint Nicolaas een belangrijk feest. In die tijd gingen feesten vaak vergezeld van markten en kermissen. Men ging eerst naar de kerk en na de mis was er buiten van alles te doen. Zo ook op het Sint Nicolaasfeest. Deze Sint Nicolaasmarkten waren heel populair. Van heinde en verre kwamen mensen om hun Sint Nicolaas inkopen (lekkernijen en geschenken) te doen. Want op Sint Nicolaas was het de gewoonte dat men geschenken gaf aan dierbaren, maar ook aan arme mensen.

De 'tafels' met lekkernijen en de kramen met geschenken die te zien waren op deze Sint Nicolaasmarkten verhuisden vanaf 1779 meer en meer naar de bakkerswinkels en de gewone winkels. De mooiste geschenken en de heerlijkste lekkernijen werden natuurlijk mooi geëtaleerd in de etalages. In 1836 vond de laatste Sinterklaasmarkt plaats op de Dam in Amsterdam.

Geschiedenis: Sint Nicolaasmarkten in Amsterdam

Geschenken geven

Het geven van geschenken, vaak fruit en noten als teken van de rijke oogst die men in de midwinter kreeg met de belofte op vruchtbaarheid voor het volgende jaar, maar ook in het leven, is in vele landen van Europa bekend. Het strooien met pepernoten is hiervan een overblijfsel in het Nederlandse feest. In Nederland krijg je ook vaak andere geschenken en commercialisering heeft ervoor gezorgd dat dit soms om heel grote cadeaus gaat. Vanuit de oorsprong ligt de nadruk daar zeker niet op en gaat het om het bewustzijn van de seizoenen en de goede heilige als kindervriend. Het gaat meer om het idee en de symboliek dan om de prijs van een cadeau of gift.

Voor meer oude bronnen omtrent geschenken geven, betrekking hebbend op Nederland klik hier

1788 

Marinet, J.F., Berg van den, A. (1788). “Geschenk voor de jeugd” (pagina 176 t/m 179). Johannes Allart (Amsterdam) 9 maart 2016


“Kinders! gy zyt zo bly met uw Sint Nikolaas Prezenten, gie gy gister van uwe goede Grootmama ontvangen hebt, maar weet gy wel, wat dat is Sint Nikolaas, en van waar het gebruik van Prezenten kome?”

“En wat is er uit het een en ander daarna voorgesprooten? De gewoonte, dat de zoete kinders, op den vyfden December, ’s avonds, hunne schoenen vóór het bed hunner ouderen en vrienden zetten, om er wat lekkers in te krygen: wat men vertelt hun, dat Sint Nikolaas, ’s nagts, op een paardje door den schoorsteen komt inryden, om hun dat te brengen.”

“In Braband verneemt men, op den zesden December, nog eene andere vertooning, die u zal doen lachen. By helderen dag rydt een Man, in het wit gekleed, en zeer fraai versierd, te paard door de straaten der Steden. Wanneer hy aankomt, vliegen alle kinders naar de deur, plaatzen zich op de stoep, en bedanken deezen Man, die Sint Nikolaas verbeeldt, met groetenissen, neerbuigingen, handgeklap en toejuchingen, voor de gebragte gechenken.”

1805 - St. Nicolaasavond, 5 december 

Bron afbeelding: www.beeldbank.amsterdam.nl

5 dec St Nicolaas . avond; "Als je nu maar een klijn stapje | oprijden wil dat kan ik er door."

Sint Nicolaasavond in de Kalverstraat. Een koets probeert zijn weg te vinden temidden van de vele voetgangers.

Schilder: Andriessen, Christiaan (1775-1846)