1882 – Intocht in Groede (Zeeland), voorlopig vroegste krantenvermelding

Opmerkingen: Op Centsprenten en op een schilderij uit 1703 van een Nederlandse Schilder vinden we de Intocht al terug. De vroegste krantenvermelding op dit moment is echter deze: 6 december 1882 te Groede (Zeeland) en dat is dus niet Venray uit 1888 (volgens de kenners). Overigens beschikt www.sintzwartepiet.nl over een foto uit 1885 te Purmerend waarop het hoogstwaarschijnlijk ook om een intocht gaat. Het houden van intochten was een algemeen  (ook meer naar het Noorden en het Zuiden van Nederland toe) en al veel langer bestaand verschijnsel , zoals ook uit deze Middelburgsche Courant (1882) krant weer blijkt uit de woorden: Sint Nicolaas, vergezeld van zijn Zwarte Knecht, beide te paard, hield gisteren avond zijn blijde intocht.

Middelburgsche Courant 1882

Middelburgsche Courant 1884

Bron: www.krantenbankzeeland.nl 

Artikel uit de Apeldoornsche Courant 1887