Wortel / Hooi

De wortel en het hooi die we voor het paard in de schoen of klomp doen, gaan volgens de mythische theorie terug op het gebruik iets van de oogst op het land te laten staan om het paard van Wodan gunstig te stemmen.

Voor meer oude bronnen omtrent het hooioffer betrekking hebbend in Nederland klik hier

1726

Tuinman, Carolus (1726). “De oorsprong en uitlegging van dagelyks gebruikte Nederduitsche spreekwoorden, opgeheledert tot grondig verstand der vaderlandsche moedertaal” (pagina 162). Michel Schryven (Middelburg) 9 februari 2016


“’t geen men de kinderen placht wys te maken, dat Sint Niklaas met zyn paardje ter schoorsteen inkomt, om wat te brengen in de schoenen, die daar op zynen avond met hooi gevult staan.”