Holle - Zware stem

Het vervormen van de stem is een steeds terugkerend gegeven in de schriftelijke bronnen. Er wordt gesproken over brommen, het opzetten van een grove stem, een holle stem en allerlei varianten er weer op. Met die specifieke stem vraagt (Zwarte!) Sinter Klaas of Zwarte Piet “Zijn hier ook stoute kinderen?” Het is een specifiek kenmerk van het Sinterklaasfeest waar de aandacht op gevestigd mag worden omdat het aangeeft hoezeer het huidige feest nog vele elementen draagt van de oude gebruiken. Hoewel het in het compleet versuikerde en gecommercialiseerde feest volgens sommigen is verdwenen, komt het nog wel degelijk voor in het spel zoals dat nog in vele gezinnen op Sint Nicolaasavond wordt gespeeld.

Voor meer oude bronnen omtrent holle stem betrekking hebbend op Nederland, klik hier

Een stem in het lied: Rommeldebommel

Bron uit het boekje - St. Nicolaasliedjes, bijeengebracht door R.A. van Pelt en J.H. Boon (1927)

Lied: Rommeldebommel

Lied: Het knechtje van Sint Nicolaas

Zware stem in Sinterklaas verhalen

Boekjes 1 t/m 3 van vóór 1970

Bang maken (van kinderen)

En Zwarte Piet vraagt met holle stem: “Zijn hier ook stoute kinderen?” Veel mensen hebben hiervan het prettig griezelen geleerd. Want stel je voor dat Piet je in de zak stopte en meenam naar Spanje! We vinden hiervan, naast soms treurige verhalen waarin kinderen nodeloos bang werden gemaakt, mooie voorbeelden. In vele oude bronnen vinden we dit gebruik terug ook al werd de zwarte figuur met kettingen toen vaak Sinter Klaas genoemd. Maar het was dezelfde als die wij nu Zwarte Piet noemen.

Voor oude bronnen omtrent bang maken met de betrekking hebbend in Nederland, klik hier